Reklamační formulář

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               https://www.fotbalistkashop.cz/

Společnost:                                 Barbara Večeřová

Se sídlem:                                    K. Čapka 11, Šlapanice, 664 51

IČ:                                                   07412096

E-mailová adresa:                     shop@fotbalistka.cz

Telefonní číslo:                          +420 777 936 328

 

Vyplňujete Vy (spotřebitel):

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne __________________ jsem ve Vašem obchodě https://www.fotbalistkashop.cz/ vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (*zde je třeba vadu podrobně popsat):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu / výměnu a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  •  Datum objednání: ____________ / datum obdržení: ____________

 

  • Číslo objednávky: ____________

 

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ____________________ a budou navráceny zpět způsobem ____________________ (v případě převodu na účet prosím o zaslání na účet č.: ______________________/______)

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele: __________________________________________________

 

  • Adresa spotřebitele: __________________________________________________________

 

  • E-mail: ____________________________

 

  • Telefon: __________________________

 

V ____________________, dne _______________

 

                                      (podpis)

______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ______________________
  2. _______________________________________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24-měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu